Ngày 04/10/2020, Tổ Tiếng Anh Trường THCS và THPT Tân Lộc tổ chức buổi sinh hoạt thường lệ Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 10 với chủ đề: “How Do We Learn English” (Cách học Tiếng Anh như thế nào?)